Gdy ubezpieczyciel nie chcę zapłacić czyli proces sądowy o odszkodowanie

sdCoraz częściej polityka Towarzystw Ubezpieczeniowych zmierza ku temu, aby dobrowolnie nie wypłacać odszkodowań za zdarzenia losowe. Z ostateczną odmową, TU (Towarzystwo Ubezpieczeniowe) informuje nas, że możemy wystąpić na drogę sądową i w ten sposób dochodzić swoich roszczeń. Co wówczas?

Oczywiście należy z takiej możliwości skorzystać, pamiętając że większość roszczeń przedawnia się po trzech latach, co znaczy że po tym okresie nie będziemy mogli się odwołać! Sporą część osób proces sądowy przeraża i machają ręką na odszkodowanie, sądząc że i tak nic nie wskórają. Nie trzeba się martwić sprawą sądową tylko skorzystać z pomocy fachowców. W Cito Plus nie zapłacisz z góry za pomoc prawną a dopiero po uzyskaniu odszkodowania, gdyż nasze umowy są umowami rezultatu. Musisz jednak liczyć się z opłatami za pozew i ewentualnie na opinię biegłych powoływanych w procesie przez sąd. Pamiętać należy, że kwoty te zostaną ci zwrócone przez pozwanego ( TU) po wygraniu sprawy. Jeżeli sprawa dotyczy szkody na osobie, spróbujemy zwolnić cię z kosztów, jeżeli nie stać cię na ich poniesienie. W tym celu należy wypełnić oświadczenie o majątku i dochodach a my złożymy je w sądzie, razem z pozwem. W wyjątkowych przypadkach kancelaria CITO PLUS założy za ciebie potrzebną kwotę, którą zwrócisz po zakończeniu sprawy. Opcja ta nie dotyczy szkód rzeczowych ( majątkowych ) tutaj koszty sprawy sądowej ponosisz sam. My ze swej strony poczekamy na honorarium do zakończenia procesu

No właśnie ! Ile to trwa?

Musisz być cierpliwy. To nie są krótkie procedury. Od złożenia pozwu w sądzie pozostaje nam czekanie. Na termin rozprawy, a w późniejszym etapie na opinie biegłych. Jeżeli już wygraliśmy i zapadł wyrok w pierwszej instancji musimy zaczekać na jego uzasadnienie przez sąd i ewentualną decyzję przeciwnika procesowego czy będzie wnosił apelację od wyroku. Jeżeli tak, znowu musimy zaczekać. Rekompensatą za nasz czas są odsetki, które należą ci się od dnia wniesienia pozwu do sądu. Średnio przy szkodach rzeczowych sprawa zamyka się w około rok. Kiedy poszkodowani zostali ludzie a nie mienie może trwać to dłużej. Zdarza się, że w przededniu sprawy sądowej Towarzystwa Ubezpieczeniowe skłonne są do podpisania ugody. Kwota ugody którą proponują jest mniejsza niż ta, która wynika z naszego pozwu ale znacznie skraca się czas. Już tylko do was należy decyzja czy czekać na wyrok sądu czy zgodzić się na kwotę ugody. Każdą państwa decyzję uszanujemy i poprowadzimy do końca związane z nią procedury.