Stłuczka drogowa – Poradnik poszkodowanego

stłuczka-kolizja-drogowaNajwłaściwszym jest wezwanie policji. Nawet wówczas gdy uszkodzenia aut są niewielkie i nikt nie doznał obrażeń. Notatka policyjna ze zdarzenia będzie kluczowym dowodem, że kolizja miała miejsce, że byłeś jej uczestnikiem i że to nie Ty ją spowodowałeś!

Tutaj dowiesz się czym różni się wypadek od kolizji drogowej.

 Do analizy sprawy potrzebne będą:

  • kalkulacja naprawy towarzystwa ubezpieczeń;
  • wycena wartości pojazdu TU ( przed i po szkodzie);
  • decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania;
  • opinię biegłych lub rzeczoznawców samochodowych, wykonane na zlecenie TU;
  • ewentualnie protokół oględzin pojazdu
  • w przypadku gdy sprawa jest w jakiś sposób nietypowa, korzystne jest posiadanie innych dokumentów, właściwych ze względu na charakter sprawy;
  • ewentualnie dokumentacja fotograficzna sporządzona przez przedstawiciela TU lub klienta.

W trakcie prowadzenia sprawy poinformujemy Cię, co jeszcze może być potrzebne aby doprowadzić do szczęsliwego finału – odszkodowania, w odpowiedniej wysokości.

Niestety, niemal nie zdarza się aby za szkody rzeczowe (samochodowe) Towarzystwa Ubezpieczeniowe (TU) chciały wypłacać pieniądze dobrowolnie. Dlatego 99 % takich spraw kończy się w sądzie.

Oczywiście wygrywamy je, gdyż honorarium za naszą pracę pobieramy po uzyskaniu odszkodowania.

Ty ponosisz opłaty sądowe, za opinię biegłych i niezależną kalkulację, jednak po wygraniu sprawy kwoty te są Ci zwracane przez TU sprawcy.

Wróć do poradnika