Szkoda rzeczowa

Odszkodowanie za szkodę rzeczową

Kiedy podczas kolizji uszkodzeniu uległo nasze auto, najpewniej oszacowanie szkody i wyegzekwowanie odszkodowania polecić specjalistom.

Wtedy będziecie Państwo pewni, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie pominęło żadnego ważnego elementu wyceny i nie zaniża kwoty, jaką wam proponuje.

Aby zweryfikować dokumentację szkodową pojazdu należy zgłosić się do kancelarii, z następującymi dokumentami: ( można to zrobić za pośrednictwem poczty czy e-mail, kserując bądź skanując dokumentację ):

 • kalkulacja naprawy towarzystwa ubezpieczeń;
 • wycena wartości pojazdu TU ( przed i po szkodzie);
 • decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania;
 • ogólne warunki ubezpieczenia autocasco (ważne na dzień szkody);
 • opinię biegłych lub rzeczoznawców samochodowych, wykonane na zlecenie TU
 • ewentualnie protokół oględzin pojazdu;
 • w przypadku gdy sprawa jest w jakiś sposób nietypowa, korzystne jest posiadanie innych dokumentów, właściwych ze względu na charakter sprawy;
 • ewentualnie dokumentacja fotograficzna sporządzona przez przedstawiciela TU lub klienta.

Do prawidłowego przeanalizowania sprawy konieczne jest też uzyskanie od klienta informacji dotyczących jego pojazdu zawartych w:

 • dowodzie rejestracyjnym;
 • karcie pojazdu;
 • umowie kupna sprzedaży;
 • ewentualnie spisane przez klienta informację o wyposażeniu dodatkowym pojazdu;

unfallwagen-699967_640Współpracujący z CITO PLUS rzeczoznawcy dokonają analizy technicznej i oceny czy wysokość odszkodowania proponowana przez TU jest prawidłowa. Kolejnym krokiem jest sporządzenie kalkulacji pojazdu przez niezależnego rzeczoznawcę.

Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają kwoty odszkodowań.

Po ustaleniu różnicy pomiędzy rzeczywiście należnym poszkodowanemu odszkodowaniem, a tym jakie mu zostało wypłacone, opracowywany jest pozew, który po opłaceniu jest kierowany do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego.

Koszty kalkulacji rzeczoznawcy, wpisy sądowe, zaliczki na opinie biegłych sądowych powoływanych w toku postępowania ponosi klient.

Honorarium za przeprowadzenie sprawy na etapie przed i procesowym klient zapłaci CITO PLUS po pomyślnym zakończeniu sprawy i wypłacie odszkodowania.

Należy jeszcze nadmienić, że cała procedura nie należy do krótkich. Czas trwania zależny jest od terminów, jakie wyznaczają sądy i kancelaria nie ma na nie wpływu.

Jednakże, jeżeli przyjęliśmy Państwa sprawę do prowadzenia, cierpliwość na pewno będzie popłacała!