Ugoda z ubezpieczycielem w celu ustalenia odszkodowania

ugoda-z-ubezpieczycielem

Wielu z poszkodowanych starających się o odszkodowanie za wypadek, decyduje się na samodzielną przeprawę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Brawo za odwagę i determinację. Niemniej ryzyko jest duże. Przede wszystkim należy uświadomić sobie podstawowy fakt: interesy ubezpieczyciela i poszkodowanego nie są tożsame. Wiadomo – chodzi o pieniądze. Jedna strona chce uzyskać jak najwięcej, druga odwrotnie, wolałaby wypłacić jak najmniej. W tym celu zatrudnia specjalistów i doświadczonych prawników. Poszkodowany z kolei w takiej sytuacji najprawdopodobniej jest pierwszy raz; wiedzę i pomysły czerpie z różnych źródeł, ale niestety nie miał okazji ich zweryfikować.

Rekompensata finansowa za poniesione straty

Uzyskanie rekompensaty finansowej za poniesione straty wiąże się z wykonaniem szeregu czynności: zgłoszenie szkody po wypadku, sprecyzowanie wysokości roszczenia, zgromadzenie dowodów itp. Ubezpieczyciel natomiast w ramach procesu likwidacji szkody zobowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do zakończenia postępowania. W tym celu wezwie nas na komisję lekarską, zada mnóstwo pytań (czasami mocno podchwytliwych, a dla niewtajemniczonych, co najmniej niejasnych), zażąda oświadczeń, potwierdzeń i ponownego przesłania tego, co już otrzymał na wstępie. Krótko mówiąc – bogata i obfita korespondencja, poprzedzająca decyzję o wypłacie lub nie świadczenia.

Ugodowe zakończenie postępowania

Na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźna jest tendencja wśród towarzystw ubezpieczeniowych do kończenia spraw odszkodowawczych ugodą. To znaczy, że w którymś momencie możemy otrzymać od ubezpieczyciela propozycję ugodowego zakończenia postępowania. Jak to rozumieć? Firma ubezpieczeniowa oferuje nam pewną sumę pieniędzy w zamian za zrzeczenie się dalszych roszczeń. Kwestie te reguluje Kodeks Cywilny

Art.  917. [Ugoda] Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Podpisanie ugody w zasadzie zamyka dalsze postępowanie, a podważenie jej warunków jest niezwykle trudne. Dlatego nie śpieszmy się z jej zawieraniem. Nie sugerujmy się terminami, którymi stara się na nas wpłynąć ubezpieczyciel.

Art.  918. [Uchylenie się od skutków prawnych ugody]

§  1. Uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy.

Najważniejszy jest nasz stan zdrowia. Skonsultujmy się z lekarzem. Czy jesteśmy świadomi skutków urazu teraz i w przyszłości. Czy grożą nam jakieś konsekwencje zdrowotne, które teraz nie występują? Czy na pewno w żądaniu wypłaty ujęliśmy wszystkie elementy odszkodowania? Jeżeli cokolwiek budzi nasze wątpliwości – pytajmy! W tym przypadku stare porzekadło: kto pyta nie błądzi jest niezwykle adekwatne.

Najbezpieczniej negocjacje dotyczące ugody powierzyć profesjonalistom. Cito Plus zapewnia obsługę prawną radców prawnych przy ustalaniu warunków ugody.

Pamiętajmy, ze podpisanie ugody zamyka drogę do dalszych roszczeń.

Art 918.§  2. Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze.