Uszkodzenie samochodu

Kiedy podczas kolizji uszkodzeniu uległo nasze auto, najlepiej oszacowanie szkody i wyegzekwowanie odszkodowania polecić specjalistom.

uszkodzenie pojazdu samochoduW takiej sytuacji będziecie Państwo pewni, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe (TU) nie pominęło żadnego ważnego elementu wyceny i nie zaniża kwoty, jaką Wam proponuje.

W celu weryfikacji dokumentacji szkodowej pojazdu należy zgłosić się do CITO PLUS z następującymi dokumentami (można to zrobić wysyłając pocztą, faksem lub e-mailem):

  • kalkulacja naprawy towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • Wycena wartości poazdu z TU (przed i po szkodzie),
  • decyzja o wypłace lub odmowie wypłaty odszkodowania,
  • ogólne warunki ubezpiecznia z dnia powstania szkody (w przypadku szkody rozliczanej z ubezpieczenia autocasco),
  • opinię biegłych lub rzeczoznawców samochodowych wykonane na zlecenie TU.,
  • w przypadku nietypowej szkody, korzystne jest posiadanie innych dokumentów właściwych ze względu na charakter sprawy,
Inne dokumenty które mogą być pomocne:
  • dokumentacja fotograficzna,
  • protokuł oględzin pojazdu,
Do prawidłowego przeanalizowania sprawy kancelaria CITO PLUS będzie potrzebować także informacji zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, karcie pojazdu, umowie kupna sprzedaży, a także informacji o wyposażeniu dodatkowym pojazdu.
Współpracujący z Cito Plus rzeczoznawcy dokonają analizy technicznej i oceny wysokości odszkodowania proponowanego przez TU. Kolejnym krokiem jest sporządzenie kalkulacji przez niezależnego rzeczoznawcę.
Najczęściej w ten sposób Towarzystwa Ubezpieczeniowe zaniżają kwotę odszkodowania.
 
Na podstawie danych z wyceny opracowywany jest pozew, który po opłaceniu jest kierowany do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.
Koszty kalkulacji rzeczoznawcy, wpisy sądowe, zaliczki na opinie biegłych sądowych powoływanych w toku postępowania ponosi klient. Honorarium Cito Plus za przeprowadzenie sprawy klient zapłaci po pomyślnym zakończeniu sprawy i wypłaty odszkodowania.
Z uwagi na terminy wyznaczane przez Polskie sądy, czas trwania całej procedury związanej z otrzymaniem odszkodowania nie należy do krótkich, jednakże cierpliwość na pewno zostanie wynagrodzona!