Wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Praca – poszukiwana, wyczekiwana, wydaje się być rozwiązaniem wszystkich trapiących nas problemów. A jednak … Zdarza się, że chwila nieuwagi, splot niekorzystnych okoliczności i to, co miało stanowić oparcie i dawać poczucie bezpieczeństwa, stało się przyczyną nieszczęścia.

odszkodowanie_uzupeniajce_z_tytuu_wypadku_przy pracy1A żartów nie ma. Statystyki mówią same za siebie. Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje. Liczba wypadków przy pracy wzrasta, w tym również śmiertelnych lub skutkujących ciężkimi obrażeniami ciała.

No ale stało się. Wypadek w pracy był. Specjaliści od BHP ustalili przyczynę i przebieg. ZUS wypłacił, co miał wypłacić: jednorazowe odszkodowanie, zasiłek chorobowy i rehabilitacyjny, rentę z tytułu niezdolności do pracy. Tyle, że na niewiele to się zdało, bo skutki wypadku są o wiele cięższe. W takim razie co dalej?

Jeszcze wciąż nie wszyscy o tym wiedzą, że w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uzyskania uzupełniającego odszkodowania z zakładu pracy, ale muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. odpowiedzialność za zaistnienie wypadku leży po stronie pracodawcy, który, świadomie lub nie, ale dopuścił się czynu niedozwolonego (najczęstszą przyczyną są zaniedbania w stosunku do przepisów BHP),
  2. ZUS zakończył swoją procedurę wobec poszkodowanego. To znaczy, że z tej strony nie możemy już liczyć na jakiekolwiek świadczenie,
  3. i najważniejsze – jesteśmy w stanie udowodnić, że otrzymane do tej pory odszkodowanie nie pokrywa w całości doznanej na naszym zdrowiu straty – poszkodowany stał się inwalidą, utracił możliwość pracy zarobkowej, tym samym ograniczone zostały jego szanse i widoki na przyszłość. Leczenie bądź rehabilitacja nie zostały zakończone, a na dodatek kosztują. No i czekają go jeszcze wydatki związane z przygotowaniem do innego zawodu (płatne kursy, szkolenia itp.)

Bez względu na to, jak ciężko został doświadczony poszkodowany pracownik, to na nim spoczywa obowiązek i ciężar udowodnienia swojej racji, jeżeli chce dochodzić świadczenia uzupełniającego od pracodawcy. Jest to o tyle ważne i istotne, że jak praktyka i doświadczenie podpowiada, większość tego typu żądań spełnionych zostaje dopiero przed sądem. Ale o swoje zawsze warto walczyć, tym bardziej, że dodatkowe świadczenia zdecydowanie przewyższają te uzyskane za pośrednictwem ZUS. W tych przypadkach sądy być może nierychliwe, ale zdecydowanie sprawiedliwe!